معنی و ترجمه کلمه ستاره اى که قبل از طلوع یا افول خورشید قابل رویت است به انگلیسی ستاره اى که قبل از طلوع یا افول خورشید قابل رویت است یعنی چه

ستاره اى که قبل از طلوع یا افول خورشید قابل رویت است

heliacal
helical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها