معنی و ترجمه کلمه ستاره داراى نور متغیرى که روشنى اش صد میلیون برابر خورشید است به انگلیسی ستاره داراى نور متغیرى که روشنى اش صد میلیون برابر خورشید است یعنی چه

ستاره داراى نور متغیرى که روشنى اش صد میلیون برابر خورشید است

supernova

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها