معنی و ترجمه کلمه ستاره راهنما به انگلیسی ستاره راهنما یعنی چه

ستاره راهنما

loadstar
lodestar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها