معنی و ترجمه کلمه ستاره شدن سینما و غیره به انگلیسی ستاره شدن سینما و غیره یعنی چه

ستاره شدن سینما و غیره

stardom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها