معنی و ترجمه کلمه ستاره شناسى به انگلیسی ستاره شناسى یعنی چه

ستاره شناسى

astrology
astronomy
uranology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها