معنی و ترجمه کلمه ستاره ى اول به انگلیسی ستاره ى اول یعنی چه

ستاره ى اول

alpha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها