معنی و ترجمه کلمه ستاره یا شخصیت برجسته جماعت به انگلیسی ستاره یا شخصیت برجسته جماعت یعنی چه

ستاره یا شخصیت برجسته جماعت

star turn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها