معنی و ترجمه کلمه ستایش و احترام کردن به انگلیسی ستایش و احترام کردن یعنی چه

ستایش و احترام کردن

venerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها