معنی و ترجمه کلمه سترونى به انگلیسی سترونى یعنی چه

سترونى

sterility
sterilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها