معنی و ترجمه کلمه ستمدیده به انگلیسی ستمدیده یعنی چه

ستمدیده

aggrieved

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها