معنی و ترجمه کلمه ستوان به انگلیسی ستوان یعنی چه

ستوان

jemadar
lieutenant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها