معنی و ترجمه کلمه ستودنى به انگلیسی ستودنى یعنی چه

ستودنى

admirable
adorability
adorableness
approvable
commendable
laudable
praiseworthily
praiseworthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها