معنی و ترجمه کلمه ستونى به انگلیسی ستونى یعنی چه

ستونى

columnar
perpendicular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها