معنی و ترجمه کلمه ستون مهره به انگلیسی ستون مهره یعنی چه

ستون مهره

spinal column
vertebral column

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها