معنی و ترجمه کلمه ستون نور به انگلیسی ستون نور یعنی چه

ستون نور

streamer

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها