معنی و ترجمه کلمه ستون کوچک گچ برى شده به انگلیسی ستون کوچک گچ برى شده یعنی چه

ستون کوچک گچ برى شده

baluster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها