معنی و ترجمه کلمه سخت و سفت کردن به انگلیسی سخت و سفت کردن یعنی چه

سخت و سفت کردن

anneal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها