معنی و ترجمه کلمه سخت گیرى و انضباط خشک به انگلیسی سخت گیرى و انضباط خشک یعنی چه

سخت گیرى و انضباط خشک

martinet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها