معنی و ترجمه کلمه سخره به انگلیسی سخره یعنی چه

سخره

impressment
requisition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها