معنی و ترجمه کلمه سخن بى ربط به انگلیسی سخن بى ربط یعنی چه

سخن بى ربط

gobbledegook
gobbledygook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها