معنی و ترجمه کلمه سخن بى معنى به انگلیسی سخن بى معنى یعنی چه

سخن بى معنى

balderdash
blatherskite
jargon
twaddle
wish wash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها