معنی و ترجمه کلمه سخن حمله آمیز به انگلیسی سخن حمله آمیز یعنی چه

سخن حمله آمیز

invective

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها