معنی و ترجمه کلمه سخن غیر مصطلح به انگلیسی سخن غیر مصطلح یعنی چه

سخن غیر مصطلح

barbarism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها