معنی و ترجمه کلمه سخن نیشدار به انگلیسی سخن نیشدار یعنی چه

سخن نیشدار

epigram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها