معنی و ترجمه کلمه سخن کوتاه به انگلیسی سخن کوتاه یعنی چه

سخن کوتاه

aphorism

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها