معنی و ترجمه کلمه سد ساختن به انگلیسی سد ساختن یعنی چه

سد ساختن

dam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها