معنی و ترجمه کلمه سرآغاز مقدمه کتاب به انگلیسی سرآغاز مقدمه کتاب یعنی چه

سرآغاز مقدمه کتاب

preamble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها