معنی و ترجمه کلمه سراب زرد نیمه شیرین به انگلیسی سراب زرد نیمه شیرین یعنی چه

سراب زرد نیمه شیرین

sauterne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها