معنی و ترجمه کلمه سرازیر شدن به انگلیسی سرازیر شدن یعنی چه

سرازیر شدن

plummet
ramp
slope
steepen
top

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها