معنی و ترجمه کلمه سراشیب کردن به انگلیسی سراشیب کردن یعنی چه

سراشیب کردن

scarp
slope
steepen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها