معنی و ترجمه کلمه سربازى که حامل پرچم است رنگ آبى کمرنگ به انگلیسی سربازى که حامل پرچم است رنگ آبى کمرنگ یعنی چه

سربازى که حامل پرچم است رنگ آبى کمرنگ

ensign

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها