معنی و ترجمه کلمه سرب معدنى به انگلیسی سرب معدنى یعنی چه

سرب معدنى

galena

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها