معنی و ترجمه کلمه سرجاده ایستادن و با شست جهت خود را نشان دادن به انگلیسی سرجاده ایستادن و با شست جهت خود را نشان دادن یعنی چه

سرجاده ایستادن و با شست جهت خود را نشان دادن

hitchhike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها