معنی و ترجمه کلمه سرخى بامداد یا شامگاه به انگلیسی سرخى بامداد یا شامگاه یعنی چه

سرخى بامداد یا شامگاه

crepuscle
crepuscule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها