معنی و ترجمه کلمه سرخ روى به انگلیسی سرخ روى یعنی چه

سرخ روى

blowsy
blowzy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها