معنی و ترجمه کلمه سرخ مایل به قرمز به انگلیسی سرخ مایل به قرمز یعنی چه

سرخ مایل به قرمز

bay


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها