معنی و ترجمه کلمه سرخ پوست آمریکایى به انگلیسی سرخ پوست آمریکایى یعنی چه

سرخ پوست آمریکایى

American Indian
red lndian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها