معنی و ترجمه کلمه سرخ کننده چیزهاى سرخ کردنى به انگلیسی سرخ کننده چیزهاى سرخ کردنى یعنی چه

سرخ کننده چیزهاى سرخ کردنى

fryer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها