معنی و ترجمه کلمه سردرگم و هاج و واج شدن به انگلیسی سردرگم و هاج و واج شدن یعنی چه

سردرگم و هاج و واج شدن

fuddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها