معنی و ترجمه کلمه سرزمین به انگلیسی سرزمین یعنی چه

سرزمین

clime
land
region
soil
terrene
territory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها