معنی و ترجمه کلمه سرسختى به انگلیسی سرسختى یعنی چه

سرسختى

hardihood
obstinacy
pertinacity
recalcitrance
recalcitrancy
tenacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها