معنی و ترجمه کلمه سرسرا به انگلیسی سرسرا یعنی چه

سرسرا

gallery
hall
portico

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها