معنی و ترجمه کلمه سرسرى و با عجله رسیدگى کردن به انگلیسی سرسرى و با عجله رسیدگى کردن یعنی چه

سرسرى و با عجله رسیدگى کردن

spot check

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها