معنی و ترجمه کلمه سرشار از عسل به انگلیسی سرشار از عسل یعنی چه

سرشار از عسل

mellifluent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها