معنی و ترجمه کلمه سرفصل به انگلیسی سرفصل یعنی چه

سرفصل

heading
rubric
topic

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها