معنی و ترجمه کلمه سرقت اتومبیل براى خوشگذرانى و تفریح به انگلیسی سرقت اتومبیل براى خوشگذرانى و تفریح یعنی چه

سرقت اتومبیل براى خوشگذرانى و تفریح

joyride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها