معنی و ترجمه کلمه سرلشکرى به انگلیسی سرلشکرى یعنی چه

سرلشکرى

generalship


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها