معنی و ترجمه کلمه سرمایه گذارى مجدد کردن به انگلیسی سرمایه گذارى مجدد کردن یعنی چه

سرمایه گذارى مجدد کردن

recapitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها