معنی و ترجمه کلمه سرما درمانى به انگلیسی سرما درمانى یعنی چه

سرما درمانى

crymotherapy
cryotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها