معنی و ترجمه کلمه سرنامه به انگلیسی سرنامه یعنی چه

سرنامه

address
heading
letterhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها